سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران | پلن 1

512 مگابایت رم
1 هسته سی پی یو
30 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگ ترافیک ماهیانه

سرور مجازی ایران | پلن 2

1024 مگابایت رم
2 هسته سی پی یو
50 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگ ترافیک ماهیانه

سرور مجازی ایران | پلن 3

2048 مگابایت رم
2 هسته سی پی یو
100 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگ ترافیک ماهیانه

سرور مجازی ایران | پلن 4

4096 مگابایت رم
4 هسته سی پی یو
200 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگ ترافیک ماهیانه